Přehled atributů licencí PlayDance

    Taneční hra Playdance Exclusive Taneční hra Playdance Ultimate Taneční hra Playdance Fitness-pro
Maximální počet hráčů
Nápověda

Kolik tanečních podložek lze najednou připojit k souběžné hře na jednom PC.

4 8 16 až 64
Podpora tanečních podložek moderní řady X-PAD
Nápověda

Plná podpora znamená, že taneční podložka je plně automaticky načtena bez nutnosti jakéhokoli nastavování/mapování taneční podložky.

Ano Ano Ano
Podpora jiných typů tanečních podložek
Nápověda

Plná podpora: taneční podložka je plně automaticky načtena bez nutnosti jakéhokoli nastavování/mapování taneční podložky. Nutno namapovat: jiný typ taneční podložky je sice podporován, ale před každým startem hry je nejprve nutné taneční podložku nastavit – tzv. namapovat. Nepodporuje: jiný typ taneční podložky nelze s touto verzí PlayDance použít.

Ne Anonutno namapovat -
Automatické načtení tanečních podložek
Nápověda

Taneční podložka se sama detekuje i pokud je připojena v průběhu hry – pokud není potřeba její mapování, pak lze na ní ihned začít hrát. Rovněž lze v průběhu hry připojit zpět taneční podložku, která byla omylem odpojena od PC. Toto je rozdíl oproti starým tanečním hrám, kde bylo nutné taneční hru startovat až po připojení všech tanečních podložek a podložku nebylo možné znovu připojit pokud byla omylem vypojena z počítače.

Ano Ano Ano
Nastavení jednotné obtížnosti
podle instruktora (hráče číslo 1)
Nápověda

Je možné, aby hru kompletně řídil hráč číslo jedna a pouze on vybíral požadovanou hudbu a obtížnost. Tato funkce umožní hráči číslo jedna nastavit plně automaticky ostatním hráčům stejnou obtížnost.

Ne Ano Ano
Zamknutí změny obtížností
Nápověda

Je možné, aby hru kompletně řídil hráč číslo jedna a pouze on vybíral požadovanou hudbu a obtížnost. Tato funkce umožní zamknout ovládání obtížnosti pro ostatní hráče. Vhodné zejména pro fitness řešení a pro nováčky, kteří nemohou náhodným pohybem na podložce samovolně přepnout obtížnost.

Ne Ano Ano
Ošetření změny obtížnosti před náhodným zmáčknutím
Nápověda

Pokud si má obtížnost nastavovat každý hráč samostatně je vhodné zejména při současné hře více hráčů, ve fitness řešení a pro nováčky povolit změnu obtížnosti až po odemčení startem na taneční podložce. Zamezí se tak náhodnému přepínání obtížností nechtěným pohybem na podložce.

Ne Ano Ano
Možnost zakázání některých obtížností
Nápověda

Pokud si má obtížnost nastavovat každý hráč samostatně je vhodné zejména při současné hře více hráčů, ve fitness řešení a pro nováčky povolit pouze některé obtížnosti odpovídající schopnostem hráčů. Začátečník tak má snazší výběr a nemůže přecenit své schopnosti a nehrozí u něj demotivace.

Ano Ano Ano
Tradiční soudce (rozhodčí)
Nápověda

Každé stisknutí šipky je vyhodnoceno soudcem – podle přísnosti soudce získává hráč hodnocení odpovídající jeho přesnosti při hře. Tradiční soudce odpovídá dříve zažitému standardu, který vznikl v herních automatech s motivací rychleji ukončit hru a inkasovat další peníze, byl proto nemilosrdný pro začátečníky a velice rychle nechal hráče „umřít“ - často bez zobrazení vyhodnocení. Aby bylo možné porovnávat své výsledky i se staršími hrami, nabízí PlayDance tohoto soudce v každé své verzi. Na začátku hry získává hráč body, ze kterých se odečítá za každou chybu. Již po několika chybách může hráč skončit s bodovým ohodnocením 0.

Ano Ano Ano
Změna přísnostni soudce;
nastavení PlayDance soudce
Nápověda

PlayDance zavádí revoluci ve vyhodnocení úspěšnosti hráče při hře. Dříve zažitý standard vznikl v herních automatech a s motivací rychleji ukončit hru a inkasovat další peníze byl nemilosrdný pro začátečníky a velice rychle nechal hráče „umřít“ - často bez zobrazení vyhodnocení. Možnost přepnutí na méně přísného soudce PlayDance získá své hodnocení opravdu každý a své síly tak mohou měřit i úplní začátečníci.

Ano Ano Ano
Home verze hry
Nápověda

Hra pro maximálně 4 podložky - každý hráč má v průběhu skladby svůj vlastní sloupeček se šipkami. Zmáčkne-li šipku přesně kdy má, šipka blikne a zmizí. Pokud šipku netrefí, šipka zešedne a projede až nahoru (stejně jako ve starších programech).

Ano Ano Ano
Fitness verze hry
Nápověda

Hra pro libovolné množství hráčů až do celkového počtu připojených podložek. V této verzi se hráči se stejně zvolenou obtížností slučují do jednoho společného sloupečku šipek, přičemž mizí možnost zpětné vazby – všechny šipky blikají a mizí nezávisle na hráčích. Zpětnou vazbu hráči mohou sledovat vlevo v políčku, které přísluší jejich podložce.

Ne Ano Ano
Nárok na aktualizace programu
Nápověda

Licence je nepřenosná, platí pouze na zaregistrovaného majitele. Ten má nárok na bezplatné stahování novějších verzí programu v kategorii jejíž licenci vlastní. Licence propadá v případě porušení licenčních podmínek.

Ano Ano Ano
Možnost přidávání vlastních hudebních balíčků
Nápověda

Možnost přidávání vlastních hudebních balíčků.

Ano Ano Anoindividuální
Kompatibilita hudebních
balíčků s obecnými standardy
Nápověda

Hudební balíčky používané v PlayDance jsou plně kompatibilní s běžnými standardy.

Ano Ano Ano
CENA   499,- Kč 1499,- Kč individuální